CV

Curriculum Vitae, Kamma Bidstrup

1979-1985: Kirkekorsanger Sørup Kirke, Svendborg

1986-1989: Kirkekorsanger Sct. Nikolai Kirke, Svendborg

1989-2001: Kirkesanger Vejlby Kirke, Århus

1994: Kirkesangeruddannelse fra Vestervig Kirkemusikskole

1994: Korleder for børnekor Foldby Kirke, Århus

1995: Kirkekorlederuddannelsen fra Vestervig Kirkemusikskole

1998-2001: Dirigent for Odderkoret

2003: Diplomuddannelsen i klassisk sang fra Det Jyske Musikkonservatorium ved Professor Peer Birch og Docent Ulla Wang.

Tilvalgsfag: Korledelse

2004-2005: Sanglærer Skive Musikskole med MGK-elever

2005-2015: Assistent i Den Jyske Operas kor med fast ansættelse 2009-2010. Medvirkende i bl.a. Manon Lescaut, Die Tote Stadt, La Traviata og Opera Galla

2005-2006: Sanglærer FOF Herning

2010: Korleder for børnekor Todbjerg/Mejlby Kirke

okt. 2010-juni 2011: Vikar for sanglærer ved Vestervig Kirkemusikskole

2011-: Sanglærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole med undervisning i sang, kortræning og taleteknik

2011-2012: 1. alt i Vokalensemblet Mundus Vocalis ved Søren Birch

2011-2012: Kirkesanger ved Tulstrup, Alling og Dover kirker

2012: Assistent i DR-koncertkoret

2013-: Kirkesanger ved Skejby og Lisbjerg Kirker

Kamma Bidstrup, Amtoftvej 4a, 8240 Risskov, mobil 20198327, mail kamma.b@hotmail.com